วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

--การที่เราจะเรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้น เราควรคำนึงถึงการกระทำของตัวเราเอง
โดยที่เราควรจะรู้จักเอาชนะตนเองให้ได้ มีความอดทน เพียรพยายาม เพราะหากเราปฏิบัติได่เช่นนี้
จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนและในชีวิตได้--

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น